Inženýring

Nabízíme zastupování při jednání s jednotlivými orgány a správci sítí. Vyřešíme za Vás veškerou potřebnou dokumentaci a povolení.

Zajistíme:
  • územní rozhodnutí
  • ohlášení stavby
  • kolaudační souhlas
  • stavební povolení
  • sloučení zařízení a dodatečné povolení stavby
  • vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy
  • vyřízení změn v katastru nemovitostí
  • koordinaci projektové dokumentace s požadavky dotčených orgánů